for bad bots

News

Outside house | made in 2016

October 17, 2017 - Gabriëlla Cleuren

In the year 1990 I was brutally confronted with human horror. The kind of humans I didn't know they still existed and were able to act like they did in the 21st century, horrifying and unworthy.

Read More >>

Wer ist Gaberiëlla Cleuren ?

October 14, 2017 - Gabriëlla Cleuren

Über mein künstlerisches Schaffen

Als Kind lebte ich unbewusst, spielte nie mit Puppen, sondern mit abgeschälten Ästchen: gewachsene Kinder. Ihre Kleider waren kleine Blätter, in die sie gewickelt wurden, manchmal mit einem Faden festgebunden.

Mein Haus war mit Fingerlinien in die Erde gezeichnet. Schon damals schuf ich Bilder, und die Natur war mein Medium. Ich zog sie dem Künstlichen vor, das keinen Platz für Fantasie ließ. So ließ ich eine Welt entstehen, die offen war und die unendlich variiert werden konnte.

 

Read More >>

Qui est Gabriëlla Cleuren?

October 8, 2017 - Gabriëlla Cleuren

Ma déclaration en qualité d’artiste.

Enfant, je vivais dans l’inconscience, je ne jouais jamais avec des poupées, mais avec des bâtonnets peints : des enfants végétaux. Leurs vêtements étaient de petites feuilles qui les enveloppaient, parfois liées avec un morceau de fil.

Ma maison était dessinée dans la terre avec le doigt. À l’époque déjà, je prenais la nature comme support, je la préférais à l’artificiel qui ne laissait pas place à l’imagination et m’inventais un monde qui était ouvert et pouvait varier à l’infini.

 

Read More >>

Mazzel tov - Margot Vanderstraeten 2017

October 5, 2017 - Gabriëlla Cleuren

Het relaas van een werkstudente bij een orthodox-joodse familie geeft ons inzicht in een totaal andere wereld van omkadering en strenge geplogenheden die het leven doordrenken , een geweldige houvast betekenen en waarvan het ritueel, de normen en waarden univereel of beter globaal zijn wat leven op vele plaatsen in de wereld mogelijk maakt.

Read More >>

My observations

October 1, 2017 - Gabriëlla Cleuren

Information about art and related topics in all kind of publications.

I look and search for articles in for example Artsy, Rekto :verso, De Witte Raaf, RTBF, Art-Das Kunstmagzin, Le journal des Arts, Monopol, Blouin Artinfo, Seeallthis, Connaissance des Arts, The Art Newspaper and Artnews.

Read More >>

Who is Gabriëlla Cleuren?

September 27, 2017 - Gabriëlla Cleuren

Look at what’s happening

As I child I lived my life unconsciously, I never played with dolls, but painted sticks: grown children. Their clothing was made of small leaves that they were wrapped in, sometimes tied with a thread.

My house was drawn in the soil with my fingers. Already back then I worked visually using nature as my medium, that I chose over and above artificial options that left nothing to the imagination and I thus created a world that was open and offered the possibility of endless variations. 

 

 

Read More >>

The new village 2017

September 25, 2017 - Gabriëlla Cleuren

So much contemporary biblical destruction demands a new stay, but in a camp, a tent as a new housing.

 

Read More >>

Mijn verklaring als kunstenares

September 20, 2017 - Gabriëlla Cleuren

De eerste aanzet van een kunstenaar: verbeelden!

Als kind leefde ik onbewust, speelde nooit met poppen maar met geschilde stokjes: gewassen kinderen. Hun kleding waren kleine blaadjes waarin ze gewikkeld werden, soms met een draadje gebonden. Mijn huis was met vingerlijnen in de aarde getekend. Toen al werkte ik beeldend met de natuur als medium, verkozen boven het artificiële dat niets aan de fantasie liet en spon mij zo een wereld die open was en die je oneindig kon variëren. 

Brave New Old Worlds een persoonlijke reflectie. Daarom vat ik de werken samen in een reeks: BNOW : nieuwe, oude wereld.

Filosofie versus techniek. Mijn werk is geen decoratie. Het is een filosofische uiteenzetting met mijn tijd, met mijn omgeving en een analyse van het zelf: bewustwording 

 

Read More >>

Wie is Gabriella Cleuren?

September 16, 2017 - Gabriëlla Cleuren

Mijn verklaring als kunstenares.

Als kind leefde ik onbewust, speelde nooit met poppen maar met geschilde stokjes: gewassen kinderen. Hun kleding waren kleine blaadjes waarin ze gewikkeld werden, soms met een draadje gebonden. Mijn huis was met vingerlijnen in de aarde getekend. Toen al werkte ik beeldend met de natuur als medium, verkozen boven het artificiële dat niets aan de fantasie liet en spon mij zo een wereld die open was en die je oneindig kon variëren.

Read More >>

Painting of the month August 2017 : Pushed off 2017

August 28, 2017 - Gabriëlla Cleuren

The viewers can fill this in themselves. It is also symbolic.

Read More >>